Metodické stanovisko MD k objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

Materiál nazvaný KOMPLEXNÍ METODICKÉ STANOVISKO K OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE VOZIDLA DLE UST. § 125f A NÁSL. ZÁKONA Č. 361/2000 Sb. vydalo ministerstvo dopravy pod č.j. 25/2017-160-OST dne 8.2.2017. Nejedná se o právně závazný dokument, nicméně správní orgány jsou povinny jej zohlednit ve své praxi a proto s ním čtenáře seznamujeme.

Další

Se Seznamem expertů to nedopadlo dobře

Vážení čtenáři, naše několik měsíců trvající snaha dát čtenářům k dispozici seznam expertů zabývajících se dopravním právem se nesetkala s ohlasem, jaký jsme si slibovali a proto jsem se rozhodl tuto snahu ukončit. Současně děkuji všem, kdo na tento podnět jakkoli reagovali.

Další