Hrozí mi nějaký postih na to, že upozorňuji na policejní hlídku?

Čtenář, který se drží zásad minimalistické komunikace se silovými složkami, ten si rovnou může na shora položenou otázku odpovědět „ne“ a tento článek nemusí vůbec číst. Nedozví se v něm nic nového. Pro ostatní krátký text na téma „transparence výkonu služby veřejnosti“.

Další

Jízda na žlutý signál není nezákonná

V posledních dnech se na nás řidiče opět sesypal enormní shitstorm týkající se jízdy křižovatkou na signál se žlutým světlem „Pozor!“. Děje se tak v souvislosti s námi již komentovanou novelou zákona č. 361/2000 Sb., která za nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo zavádí skutečně enormní pokutu 4500 Kč a 6 trestných bodů.

Další

Jak získat zpět pokutu za přestupek zjištěný nezákonným měřením rychlosti?

Poslední dobou vycházejí ve zvýšené míře najevo případy, kdy obce měřily rychlost vozidel v silničním provozu v rozporu se zákonem. Zejména se jedná o případy, kdy rychlost měřil soukromý subjekt, který byl navíc odměňován podílem z vybraných pokut. Tento podíl může být stanoven jak procentuálně, tak pevným podílem z vybraných pokut.

Další

Pojištění proti pokutám jako přitěžující okolnost aneb dopravní ideozločin

V tomto krátkém článku okomentujeme nedávný rozsudek, který na sebe přilákal značnou mediální pozornost pod heslem „Pojištění proti pokutám je přitěžující okolnost“, jak zvěstoval světu například známý dezinformační server idnes (v tomto případě se zjevně jedná o článek psaný na zakázku, stačí se podívat na výběr ostatních článků autora).

Rozsudek z 15.12.2017 naleznete pod č.j. 4 As 199/2017 na stránkách NSS.

Další

Evropský speciál: Přelepení loga EU na registrační značce

Tématem tohoto speciálu je další úřední zhovadilost, totiž mediálně prezentovaná možnost stíhání řidiče za porušení zákona v případě, že přelepí symbol Evropské Unie na tabulce registrační značky. Hlavní motivací byl článek na idnes nazvaný „Za přeškrtnutí znaku EU na registrační značce hrozí zákaz řízení“ z 10. května 2018.

Další

FSM 11.1: Orientační dechová zkouška

V tomto dílu sebeobranného manuálu si probereme, jak probíhá a jaká nebezpečí představuje pro řidiče orientační zkouška na alkohol. Předesílám, aby v tom bylo naprosto jasno, že účelem tohoto dílu není poskytnout návod, jak jezdit beztrestně opilý. Cílem tohoto návodu je, aby nebyl potrestán střízlivý, což se v České republice nezřídka děje.

Další