Pracovní postup pro měření detektory alkoholu v dechu

Tato metodika (pracovní postup) má sloužit jako praktický pracovní postup kontrolních orgánů při stanovování obsahu alkoholu v dechu v rámci kontrol provozu na pozemních komunikacích, respektive jako podklad pro případné, následné správní řízení..

PRACOVNÍ POSTUP č. 114-MP-C008-08:

METODIKA MĚŘENÍ ALKOHOLU V DECHU, pro analyzátory alkoholu v dechu

PDF, 1.1 MB ke stažení zde.