Spolupráce a podpora

Chcete přispět k dalšímu rozvoji těchto stránek a pomoci přímo či nepřímo českým řidičům v obraně proti českému silničními fašismu? Není důležité, zda jste běžný uživatel silniční sítě nebo máte hlubší orientaci v problematice přestupků, skutečná síla vzniká díky networkingu a sdílení.

Máme pár hintů.

Jsem běžný řidič

  • Sdílejte. Pokud disponujete zajímavým úředním rozhodnutím, rozsudkem nebo nějakým zužitkovatelným postřehem z běžné řidičské praxe, neváhejte se s námi o něj podělit.
  • Víte o nějakém subjektu, který stojí na straně řidičů a je ochoten spojit síly pro společnou věc? Řekněte nám o něm. Nebo jemu o nás. Možná z toho vzejde užitečné partnerství. Jedním z našich cílů je postupně budovat protiváhu oficiálním „motoristickým“ institucím, které však již dávno za motoristy nestojí a žijí z kšeftů se státními institucemi a z vysávání veřejných rozpočtů. Ty je jím dovoleno provádět výměnou za „ty správné“ postoje. Náš záměr však nelze vytvořit z ničeho. Víme, že v ČR fungují jedinci, malé organizace a spolky, které sdílejí podobné postoje jako my, ale dostatečně silně nespolupracují. To můžeme změnit.
  • Podporujte subjekty, které mají stejný záměr jako my. Náš spolek Mobilita 2014. z.s. můžete podpořit finančně zde. Mobilita 2014 používá získané prostředky na vlastní provoz, nákup služeb, své vlastní záměry ve prospěch řidičů a školení našich lidí. Uvítáme i pomoc nefinanční, spočívající v přípravě webového obsahu, analýze materiálů apod. V tom případě nás kontaktujte.

Jsem právník nebo expert na přestupkové právo

  • Pokud disponujete významným úředním rozhodnutím, rozsudkem nebo jste během své praxe narazili na něco, co by mohlo zajímat širší okruh osob zabývajících se dopravním a trestně-správním právem, neváhejte nás kontaktovat.
  • Jednou z oblastí naši činnosti je právní průzkum, tedy činnost namířená k ověřování různých postupů v praxi. K tomu potřebujeme jednak definovat tyto nové postupy, ale především nakupovat právní služby. Někdy je problém už jen nalézt volnou kapacitu dobře fungující právní kanceláře, která se orientuje v oblasti správního práva a dopravy současně, případně doporučit obecného nebo právního zástupce řidičům, kteří se na nás obracejí s prosbou o pomoc. Segment dopravního trestního správního práva nepochybně poroste, protože se státní orgány nijak netají se záměrem zpřísňovat zákony, ukládat řidičům další povinnosti, zavádět další skutkové podstaty přestupků a zvyšovat sankce. Partnerství s námi vám proto může přinést další zákazníky nebo klienty.