Výzva: Seznam právníků a odborníků na přestupky

Častým dotazem v naší poštovní schránce je, zda můžeme doporučit řidiči v nesnázích právníka nebo odborníka na přestupkovou agendu. Zatím s tím máme problémy.

Problematika není tak triviální, jak se na první pohled jeví, přestože je doba internetu a je možné během pár sekund najít cokoli. Ne všichni obhájci zastupují klienty v přestupkových věcech a správní právo trestní nepatří právě k oblíbeným disciplínám práva.Někteří právníci a poradci dále definují podmínky, jejichž smysl tak docela nechápeme (např. nevedou obhajobu pro určité typy deliktů), nicméně je to jejich právo.

Podstatnou roli hrají i náklady a místo sídla kanceláře, protože z nákladových i praktických důvodů je lepší, když se sídlo experta nachází poblíž sídla správního orgánu a nikoli na druhém konci republiky.

Dalším faktorem ovlivňujícím kvalitu a dostupnost obhajoby je výše nákladů na obhajobu, která zpravidla vyšší než je bežná pokuta (ministerstvo dopravy však urputně pracuje na tom, aby tento stav byl „napraven“), obhajoba nemá pro drtivou většinu řidičů ekonomický smysl, právníkům se nevyplácí do rozvoje takové služby investovat a v souhrnu to vede například k tomu, že nelze najít zkušeného právníka řidiči, který čelí obvinění rezultujícímu v zákaz činnosti a který by byl pro řidiče likvidační.

Ještě nepřehlednější je situace v případě subjektů nabízejících „pojištění proti pokutám“. Ať už je jejich obchodní model jakýkoli, jeho součástí bývá zastupování řidičů ve správních řízeních, a kvalita této činnosti bývá velmi proměnlivá. Zdaleka neplatí, že by agresivní marketing byl zárukou důsledné obhajoby, většinou spíš naopak.

V neposlední řadě existují dobrovolnické organizace, které dělají totéž, ale nikdo o nich neví.

Nemůžeme také s klidným svědomím nikomu doporučit, aby hledal pomoc na internetových fórech, která jsou zahlcena nesmysly a navíc je policie a úředníci čtou služebně.

Naším hlavním cílem je networking, tedy propojení různých subjektů s podobným pohledem na svět, a za takové situace je zjevné, že potřebujeme Seznam expertů.

Pokud tedy

  • provozujete nějakou činnost popsanou shora (právník, poradce, expert na přestupkové právo, „pojišťovna“
  • a současně máte zájem zveřejnit své kontaktní informace na tomto webu v našem seznamu expertů na přestupkové právo

pak se obracíme přímo na vás.

Zveřejnění informací o vašem záměru na poli obhajoby a podpory řidičů pomůže našim čtenářům i vám. Tento web vyhledávají především motoristé, kteří se dostali do potíží s úřady a hledají nejen informace, ale především pomoc a podporu, kterou jim nabízíte vy.

Zveřejnění vašich kontaktních informací je z našeho pohledu primárně službou našim čtenářům, vaše služby proto budeme prostřednictvím našeho Seznamu expertů propagovat zcela zdarma minimálně do konce roku 2016. Ani potom si nehodláme mastit kapsu na českém dopravním fašismu, ale zatím nedovedeme odhadnout, zda vedení a údržba Seznamu nebude spojena s enormním úsilím nebo náklady.

V případě, že máte o uveřejnění v našem Seznamu expertů zájem, dovolili bychom si Vás požádat o sdělení následujících informací:

  • Název a krátká charakteristika subjektu (advokátní kancelář, „pojišťovna“, poradce, dobrovolník…)
  • Oblast činnosti
  • Krátký popis činnosti
  • Kontaktní informace (www, mail, telefon, Skype…)
  • Výslovný souhlas s tím, že poskytnuté informace mohou být zveřejněny v Seznamu expertů na webu road-fens.com. Tento souhlas lze kdykoli odvolat a následně dojde k odstranění záznamu ze Seznamu.

Příklad

Kontakt na vydavatele

Děkujeme.