Vzor: Blanketní odvolání

Tzv. blanketní odvolání můžete využít v případě, že máte v plánu odvolat se proti rozhodnutí, ale vlastní odvolací důvody ještě nemáte připraveny.

Nemá-li odvolání některou z náležitostí vyplývajících z § 37 odst. 2 a z § 82 odst. 2 správního řádu, je správní orgán povinen postupovat podle § 37 odst. 3 správního řádu tak, že pomůže odvolateli nedostatky odstranit nebo jej k jejich odstranění vyzve a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu (dále viz rozsudek NSS č. 1 As 4/2009).

Toho lze využít např. u případů s rozsáhlejší dokumentací nebo v případě, že je třeba nastudovat více podkladů, kde příprava kvalitního odvolání zabere déle než 15 dnů. V následujícím vzoru blanketního odvolání jsou splněny náležitosti podle § 37 odst. 2 spr. ř., ale neobsahuje odvolací důvody, přičemž je v blanketním odvolání uvedeno, že budou doplněny později.

Blanketní odvolání – v2

Lhůtu (5 – 20) dnů může zvolit sám účastník, přičemž tím správní orgán k ničemu nezavazuje. Ten mu dále může stanovit takovou lhůtu, jakou sám uzná za přiměřenou.

V případě minulé verze blanketního odvolání (Blanketní odvolání – neplatné) došlo u některých správních orgánů I.stupně k tomu, že takové blanketní odvolání nebylo akceptováno. Nevíme, zda je příčinou samotné znění odvolání nebo celkový přístup správního orgánu (podle hesla „budeme to ignorovat a ať se s námi klidně soudí“), ale pro jistotu jsme dokument přepracovali tak, aby nedával správním orgánům prostor pro manévrování.

 

Poslední změna: 8.7.2016

Admin_rdf