Vzor: Plná moc pro nahlédnutí do spisu

Vzor plné moci k zastupování. Zastupování je omezeno na jednotlivý úkon, v tomto případě  nahlédnutí do spisu.

Plnou moc lze využít obdodně pro případ, že hodláte zmocnit někoho pouze jedním úkonem v řízení, např. účastí na ústním jednání, seznámení s podklady rozhodnutí, provedení důkazu mimo ústní jednání apod.

Plná moc pro nahlédnutí do spisu

Admin_rdf