Vzor: Uplatnění práv účastníka

Vzor sdělení k výzvě k uplatnění práv účastníka řízení před vydáním rozhodnutí v řízení o správním deliktu fyzické osoby – provozovatele vozidla.

Tento dokument použijete v případě, kdy se správní orgán bude v řízení o správním deliktu pokoušet neprovést ústní jednání a namísto toho vás bude vyzývat k uplatnění práv účastníka. Tímto dokumentem úřadu sdělujete, že trváte na ústním jednání. Neplyne z toho automaticky, že byste se musel k takto vyvolanému ústnímu jednání dostavit, i nadále máte možnost pro ústní jednání poskytnout např. písemné vyjádření a správní orgán k němu musí z úřední povinnosti přihlédnout.

Vzor: Sdělení o uplatnění práv v řízení

Admin_rdf