Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160

Jen pro interní potřebu policie :)

ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti  a plynulosti silničního provozu

160_2009

Příloha č. 1: Tabulka limitních rozdílových hodnot (10%) pro stanovení odchylky orientačních dechových zkoušek

priloha1_rozdilova_tabulka

Příloha č. 2: ÚŘEDNÍ ZÁZNAM o kontrole řidiče podezřelého z požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky (JNL) před anebo během jízdy

priloha2_uredni_zaznam_alkohol

Příloha č.3: Žádost o lékaské a toxikologické vyšetení osoby pi podezení z ovlivnní návykovou látkou (NL):

priloha3_zadost_o_toxikologicke_vysetreni

Příloha č. 4: Úkoly útvarů a organizačních článků policie při konání nelegálního závodu

priloha4_protipravni_zavody