Co dělat, abyste tento web nepotřebovali

Nejlepší a jediné předem vyhrané řízení o přestupku je takové, které vůbec nikdy nezačalo.

Mohli bychom vám proto poradit, že máte bezpodmínečně dodržovat dopravní předpisy, pravidelně kontrolovat lékárničku a další podobné věci, které se dozvídáte z oficiálních míst. Bohužel to nepomáhá. Celý systém dopravního fašismu je nastaven tak, že každý zaplatí. Přispívá k tomu systém skrytého měření rychlosti, zabukaření u cedule s názvem obce, nekonzistentní dopravní značení, obecní policie zřizované jen za účelem výběru pokut do obecních pokladen a „čárkovací systém“ v odměňování jednotlivých policistů a strážníků, kteří dosáhnou na různé benefity jen tehdy, když rozdají dostatek pokut. Obecní policie s oblibou vedou „blacklisty“ osob, které je třeba trestat přísně, protože si třeba stěžovali, a naopak „whitelisty“ jiných VIP osob, které je třeba pokládat za netrestatelné.

Policie ČR a některé radnice by vyvěsily černý prapor, kdyby řidiči přestali páchat přestupky. Naneštěstí si s tm poradili. Nesmyslná omezení a drakonické zákony se denně starají, aby přestupků bylo vždy dostatek.

Chovat se slušně vám za takových okolností nepomůže.

Zde je seznam několika doporučení, které jsem shromáždil na základě dosavadní praxe a která vám pomohou se kolizi se systémem vyhnout nebo alespoň ji neudělat horší.

  1. Používejte zařízení upozorňující na stacionární měřiče rychlosti. Takovým zařízením může být třeba GPS navigace s vestavěnou funkcí upozorňování na radary. U většiny zařízení je také možné upozornění na stacionární měřiče do zařízení doplnit na základě tzv. bodů zájmu (POI). Dobrá databáze českých radarů a úsekových měření je k nalezení na serveru www.poi.cz.
  2. Můžete také používat mobilní aplikace, které dělají to samé a navíc umožňují komunikovat s dalšími účastníky silničního provozu a upozorňovat je na možná nebezpečí v reálném čase. Policejní hlídky nepochybně nebezpečím jsou. Příkladem je například aplikace Waze. Nespoléhejte se naopak na zprávy o měření v rádiích. Jsou vysílány zpravidla s 20-minutovým zpožděním.
  3. V případě, že objevíte policejní hlídku nebo nový radar, nezapomeňte se postarat o to, aby byla komunita používající výše popsané prostředky informována. I když žádný z uvedených prostředků nemáte k dispozici, přesto můžete zcela beztrestně upozornit ostatní účastníky silničního provozu světelnou houkačkou.
  4. Ještě větší úroveň bezpečnosti vám zajistí antiradar, který včas upozorní na skryté měření rychlosti.
  5. Nevyjíždějte z domova bez zařízení, které vám umožní nahrát konverzaci s policistou nebo strážníkem. Tuto funkci má většina mobilních telefonů. Nikdy nemůžete vědět, jakému obvinění budete čelit. Takový záznam může být vaší jedinou záchranou v případě, že si policisté nebo strážníci vymyslí nějaké obvinění a rozhodnou se vzájemně si ho dosvědčit.
  6. V autě mějte kameru zaznamenávající minimálně dění před vozidlem. Ideální je taková kamera, která zabírá prostor před vozidlem a současně prostor levého bočního okna. Kameru volte tak, aby mohla poskytnout záznamy pro vaši obhajobu, ale současně by data z ní nemohla být použitelná jako důkaz proti vám. Tzn. paměťovou kartu musí být snadné vyjmout i např. po nehodě.
  7. Vždy znejte svého „přítele na telefonu“. Nemusí to být právník ani osoba znalá přestupkové problematiky, i když je výhodnější, když to někdo takový je. Pokud vám poteče do bot a policajti na vás budou něco zkoušet, zavolejte mu a popište mu situaci. Jedním z faktorů, se kterými policie při nátlaku na řidiče pracuje, je faktor času a urgence, kterým přepnou občana do „jiného módu“, takže řeší jejich problém a ne svůj. Musíte nám tohle podepsat, musíte s tím souhlasit, musíte nám říct. Ve skutečnosti nemusíte vůbec nic z toho, ale pokud jste pod tlakem, možná si to ani neuvědomíte. Přítel na telefonu vás z tohoto presu vyvede, protože není situace účasten, má chladnou hlavu a momentálně netrpí tunelovým viděním. Kromě toho můžete nechat telefon zapnutý a udělat z něj svědka.
  8. Nepodporujte český silniční fašismus. Český silniční fašismus se opírá o konkrétní subjekty. Těmi jsou některé politické politické strany, profesní a zájmové organizace jako ÚAMK a AMČR a také firmy, které z dopravní represe žijí a profitují. Zajímejte se, komu to ve volbách „hodíte“ a komu dáte vydělat například uzavřením pojištění nebo koupí auta.
  9. Sdílejte. I když v nějakém úředním řízení prohrajete, získáte zkušenost, kterou využijete v jiných řízeních nebo ji můžete předat dalším v rámci vaší sociální sítě nebo na internetu.
  10. Pomáhejte ostatním, komunikujte, vytvářejte kooperativní sítě. Systém spoléhá na to, že jednotliví řidiči jsou izolovaní, apriori spolu nespolupracují a s řešením jakéhokoli problému začínají vždy znovu  od nuly.