O projektu

Základem tohoto webu jsou jednotlivé díly ze seriálu FSM, který byl uveřejňován na webu dfens-cz.com v letech 2004 až 2016.

FSM byla zkratka z Field Survival Manual neboli Manuál pro přežití v poli. Název poprvé použil D-FENS poté, co se inspiroval příručkou zvanou U.S. Army Survival Manual FM 21-76. Je to prostě tak. Jsme ve válce. Ve válce s těmi, kteří nám měli sloužit a namísto šikanování pro nás měli zajistit bezpečné a plynulé cestování. Ano. Jsme ve válce s úředníky, strážníky a policajty. Ale nezačali jsme ji.

FSM se během té doby rozrůstal a stal se pomůckou, která pomohla mnoha řidičům z nesnází. Byl znám i mezi úředníky správních orgánů, kteří jej také intenzivně četli a několikrát činili různé pokusy, aby zmizel ze světa. Marně.

První uvedenou skupinu jsme se s členy spoku Mobilita 2014 rozhodli potěšit a druhou naopak zklamat. Jednotlivé díly dopravního FSM jsme upravili, aktualizovali na základě nové legislativy a doplnili o další části.

Vyčlenění seriálu FSM mimo dfens-cz.com nám přináší úplně nové možnosti. Například doplnit FSM o další zdroje, jakou jsou vzory jednotlivých podání, odkazy na rozhodnutí soudů, stanoviska státních orgánů a další. Dalším naším cílem je jednotlivé díly FSM propojit tak, aby bylo názorně vidět, jak moc všechno se vším souvisí. Můžeme tak budovat znalostní bázi, která bude dostupná všem a přispěje k určitému narovnání situace, protože úřady na podobné bázi spolupracují.

Jaký bude další vývoj tohoto projektu, záleží z velké části i na vás, jeho uživatelích. Uvítáme podněty a připomínky, které napomohou dalšímu rozvoji projektu a také uvítáme vaši spolupráci a podporu.

Celý náš záměr je nevýdělečný a k jeho vytvoření jsme nedostali žádné granty z veřejných rozpočtů.