Podmínky užití

Vyhrazujeme si následující podmínky užití veškerých součástí tohoto webu:

  1. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na těchto stránkách lze šířit za podmínek licence Creative Commons BY-ND (lze šířit s udáním zdroje). Příklad udání zdroje: „zdroj: Internetové stránky „I řidiči mají práva!“ dostupné na adrese www.roaD-FENS.com“
  2. Používáme Google Analytics, cookies a systém WordPress.
  3. Veškerý obsah webu je pouze informativní a nezakládá odpovědnost za přímé nebo nepřímé následky, které jejich správným či nesprávným použitím vznikly. Při přípravě textů, vzorů a dalších dokumentů jsme vycházeli především z naší vlastní praxe a ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Přes veškeré úsilí nejsme schopni zajistit, že informační zdroje na těchto stránkách neobsahují věcné nebo formální chyby, předkládáme proto veškerý obsah těchto článek „jak je“ a poslední slovo máte vy sami. Budeme každopádně vděčni, když nás na chyby upozorníte a pomůžete tak zvýšit kvalitu poskytovaných informací.
  4. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na těchto stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění. Vzhledem k častým změnám legislativy a omezeným kapacitám nutným k aktualizacím informací na tomto webu, nemůžeme zajistit, že předkladné informace, návody a vzory budou vždy odpovídat aktuálnímu stavu legislativy. Před „ostrým“ použitím získaných informací konfrontujte tedy zde získané informace s aktuálním stavem legislativy.
  5. Každý návštěvník užívá tyto stránky na vlastní riziko.
  6. Neodpovídáme za pravdivost informačních zdrojů třetích stran uvedených na těchto stránkách (odkazy, inzerce, reklama).
  7. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Děkujeme za respektování těchto podmínek užití. V případě, že s podmínkami užití nesouhlasíte, stránky roaD-FENS.com nepoužívejte.

tým Mobilita 2014, z.s.