Jízda na žlutý signál není nezákonná

V posledních dnech se na nás řidiče opět sesypal enormní shitstorm týkající se jízdy křižovatkou na signál se žlutým světlem „Pozor!“. Děje se tak v souvislosti s námi již komentovanou novelou zákona č. 361/2000 Sb., která za nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo zavádí skutečně enormní pokutu 4500 Kč a 6 trestných bodů.

Shitstorm rozpoutal článek na idnes.cz, kde je popisován příběh řidiče, který projížděl křižovatkou na žlutý signál a vedle něj jelo policejní vozidlo, přičemž dotyčný řidič na žlutou nezastavil a policejní vozidlo zastavilo. To ho patrně později dostihlo a od policistů dostal pokutu 4500 Kč příkazem na místě. Příběhu se chytil názorový deník Echo24, který se k věci postavil poněkud kritičtěji, než učinil autor idnes pan Janouš.

Nicméně, bez ohledu na přístup médií, je nutno upozornit na to, že na žlutý signál „Pozor“ je za splnění zákonem stanovených podmínek možno zcela legálně pokračovat v jízdě. Opačný výklad by vedl k tomu, že by žlutý signál vůbec nebyl potřeba a bylo by možné ho ze všech křižovatek odmontovat.

Jízdu křižovatkou řízenou světelnými signály upravuje § 70 zákona č. 361/2000 Sb., na jeho znění se poslední novelou zákona nezměnilo nic. Co se změnilo, je výše pokuty za porušení jeho ustanovení, která se zdvojnásobila. Co se v aplikační praxi také změnilo, je odhodlání policie tyto přestupky sankcionovat, protože zdvojnásobením pokut se samozřejmě zásadně zvýšil objem vybraných peněz.

Ustanovení § 70 odst. 2 pís. d) říká následující:

d) signál se žlutým světlem „Pozor!“ povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály,

Zvýraznění provedl autor.

Z tohoto ustanovení jasně vyplývá povinnost zastavit vozidlo na hranici křižovatky. Pokračovat v jízdě smí pouze za předpokladu, že sám vyhodnotí situaci tak, že by nebyl schopen bezpečně zastavit, přičemž toto rozhodnutí závisí pouze a výlučně na něm samotném, nemůže jej učinit ani policista, ani řidič jiného (například za ním jedoucího) vozidla.

V praxi si lze představit celou řadu situací, kdy za takové situace nelze bezpečně zastavit. Mohou nějak souviset s posádkou vozidla, převáženým nákladem, jinými vozidly jedoucími v témže směru například v nedostatečné vzdálenosti za vozidlem, s možností smyku na mokré nebo zledovatělé vozovce a dalšími.

Pokud tedy hodlá policie nebo správní orgán prokázat porušení ustanovení § 70 v případě jízdy na žlutý signál, museli by řidiči prokázat, že mohl bezpečně zastavit, ale neudělal to a přesto pokračoval v jízdě. To si v praxi lze těžko představit bez řidičovy součinnosti.

V případě, že vás policie obviní z nezastavení na žlutý signál, doporučuji si celý průběh jednání nahrávat, nepouštět se do žádných diskusí a trvat na projednání celé věci ve správním řízení. Nemá význam se na místě pouštět do diskusí o tom, zda bylo možné zastavit nebo ne. Hlavní motivací policistů přítomných na místě je získat „čárku“ za odhalený přestupek a vybrat pokutu, navíc se může jednat o nějaké experty vyrobené rychloprocesem recyklace občanských zaměstnanců. Zejména je kontraproduktivní poukazovat na nedostatečně upevněný náklad na nebo ve vozidle, protože to může vést k paralelnímu obvinění zase z jiného přestupku. K věci se nijak nevyjadřujte, nic nepodepisujte a trvejte na projednání ve správním řízení. Pokud máte ve vozidle kameru, což silně doporučuji, nezapomeňte uložit záznam pro další použití.

Ve správním řízení je na místě opět pouze uvést, že jste jako řidič vyhodnotil situaci tak, že byste nemohl vozidlo bezpečně zastavit, a víc to nerozvádět. Důkazní břemeno nese správní orgán, bude tedy na správním orgánu, aby dokázal, že jste jako řidič zastavit mohl a nezastavil, a to se mu zcela jistě nepovede, pokud mu s tím nějak nepomůžete nešikovnou výpovědí. V opačném případě odtáhne úřad s nepořízenou a tak je to správně. Naštěstí většina zkušených správních úředníků ví, že taková obvinění jsou na tenkém ledě a tak se do podobných řízení ani nepouštějí, protože si dají dohromady, že pokud se řidič nenechal nachytat na místě samém a neodevzdal policajtům peníze, zřejmě se bude bránit i dále a jediné, čeho se od něj dočkají, je ztráta času.

Jaké důkazy se ve správním řízení objeví? Pravděpodobně to budou výpovědi policistů, kteří budou tvrdit, že jste jel už ne na žlutou, ale rovnou na červenou, a to právě proto, že policisté se správními úředníky kooperují a mají zájem zlepšit úřednikovy vyhlídky na úspěch. Zde se bude hodit ta nahrávka z projednávání na místě. Dále se může jednat o záznam z kamery v policejním vozidle. Tyto záznamy však mají tu nevýhodu, že vzhledem k malému pozorovacímu úhlu a rozlišení kamery nejde ve většině případů s dostatečnou přesností určit, jaká byla pozice vozidla vůči signalizačnímu zařízení.

Na příkladu řidiče z Prahy je naopak vidět, co se stane, když ignorantský řidič zcela rezignuje na svou obranu. Řidič s pokutou zjevně nesouhlasil a dosud nesouhlasí, jinak by se neobrátil na média, ale přesto ho nenapadlo nic lepšího, než pokutu zaplatit na místě a tím se efektivně připravit o všechny možnosti obrany. Jeho postup v obraně nedovedu označit jinak než jako zcela pitomý.

V souvislosti s uvedeným dává smysl poukázat na často opomíjené ustanovení § 71 odst. 7, které se dotýká situace, kdy na signalizačním zařízení žlutý signál není instalován.

(7) Není-li světelné signalizační zařízení vybaveno signálem „Pozor!“, platí při rozsvícení signálu k zastavení vozidla obdobně § 70 odst. 2 písm. d) první věta.

Tedy, pokud není žlutý signál instalován a řidič pokračuje v jízdě po rozsvícení signálu, nahlíží se na celou situaci, jako by tam žlutá byla.

 


25.02.2024 D-FENS

 

D-FENS

Trust in god, but keep your powder dry.