Hrozí mi nějaký postih na to, že upozorňuji na policejní hlídku?

Čtenář, který se drží zásad minimalistické komunikace se silovými složkami, ten si rovnou může na shora položenou otázku odpovědět „ne“ a tento článek nemusí vůbec číst. Nedozví se v něm nic nového. Pro ostatní krátký text na téma „transparence výkonu služby veřejnosti“.

Další

Jízda na žlutý signál není nezákonná

V posledních dnech se na nás řidiče opět sesypal enormní shitstorm týkající se jízdy křižovatkou na signál se žlutým světlem „Pozor!“. Děje se tak v souvislosti s námi již komentovanou novelou zákona č. 361/2000 Sb., která za nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo zavádí skutečně enormní pokutu 4500 Kč a 6 trestných bodů.

Další

Jak získat zpět pokutu za přestupek zjištěný nezákonným měřením rychlosti?

Poslední dobou vycházejí ve zvýšené míře najevo případy, kdy obce měřily rychlost vozidel v silničním provozu v rozporu se zákonem. Zejména se jedná o případy, kdy rychlost měřil soukromý subjekt, který byl navíc odměňován podílem z vybraných pokut. Tento podíl může být stanoven jak procentuálně, tak pevným podílem z vybraných pokut.

Další

Jak zjistit stav bodového konta v roce 2019

V poskytování výpisů z bodového konta řidiče došlo nedávno k jedné malé změně, která jej učiní dostupnějším většímu počtu řidičů a možná přispěje k poklesu počtu řidičů, kteří „se vybodují“. Výpis z konta bodového hodnocení řidiče lze nyní získat elektronicky poměrně jednoduchým postupem, který nahrazuje dosud používaný kostrbatý a nepříliš intuitivní postup.

Další