Jak zjistit stav bodového konta v roce 2019

V poskytování výpisů z bodového konta řidiče došlo nedávno k jedné malé změně, která jej učiní dostupnějším většímu počtu řidičů a možná přispěje k poklesu počtu řidičů, kteří „se vybodují“. Výpis z konta bodového hodnocení řidiče lze nyní získat elektronicky poměrně jednoduchým postupem, který nahrazuje dosud používaný kostrbatý a nepříliš intuitivní postup.

Předesíláme, že nesdílíme přesvědčení ministerstva dopravy, které toto nepříliš výrazné usnadnění prezentuje jako výraz vstřícnosti státní správy k řidičům. Když ponecháme stranou šikanózní a nespravedlivou podstatu bodového systému jako takového, online přístup k bodovému kontu měl být k dispozici všem řidičům od roku 2006, kdy byl bodový systém zaveden, a nikoli až v roce 2019. To uvádíme na okraj jako výraz našeho postoje k celé problematice, byť každé usnadnění života řidičům samozřejmě vítáme.

V následujícím textu budeme rekapitulovat veškeré dostupné postupy ke zjištění stavu bodového konta.

1. Zjištění stav bodového konta na Portálu občana

Na nedávno zprovozněném Portálu občana se po přihlášení stav bodového konta zobrazí bez nutnosti cokoli dalšího zadávat.

K přihlášení je možné použít přístupové údaje k datové schránce, použít klíč e-identita, tedy například elektronický občanský průkaz, nebo stačí autorizace přes SMS (tato možnost je dostupná v záložce „e-identita“).

Výsledek třináctiletého úřednického snažení vypadá takto:

 

 

Pomocí tlačítka dole je možné dosáhnout zaslání výpisu do datové schránky.

 

2. Získání výpisu z bodového konta pomocí CzechPOINT@home

Dosud je zachována možnost zaslání výpisu pomocí CzechPOINT@home, kterým si může o zaslání výpisu zažádat držitel datové schránky – fyzická osoba nepodnikající. Tato služba je poskytována státní správou zdarma.

Formulář žádosti je dostupný na webu portal.gov zde. Je třeba kliknout na skoro neviditelnou položku Vyplnit formulář, která je umístěna v pravém dolním rohu a vyvedená malým písmem. Můžete zkusit použít tento odkaz. Další informace jsou zde.

Pro tento způsob získání výpisu je zapotřebí mít po ruce řidičský průkaz, resp. jeho číslo. Pokud systém řidičák zná, nabídne vám stažení datové zprávy ve formátu XML nebo její odeslání do datové schránky.

Protože XML soubor obsahuje naprosto chaotické údaje a nejsou s ním spojeny formátovací informace, je třeba zvolit možnost odeslání do datové schránky. V rádu minut až hodin dorazí datová zpráva s předmětem „CzechPOINT@home – Výsledek žádosti o výpis z Centrálního registru řidičů“ od odesílatele „Automat CzP (Ministerstvo vnitra), náměstí Hrdinů 1634/3, 14021 Praha 4, CZ“, která obsahuje v příloze požadovaný výpis ve formátu PDF.

Veškerá práce s touto službou je uživatelsky nepříjemná a působí dojmem, že jejím účelem je řidiče od získání výpisu spíše odradit než mu výskyt poskytnout.

3. Pomocí kontaktního místa Czech Point

Systém kontaktních míst veřejné správy Czech Point představuje svéraznou formu elektronizace státní správy, tzn. občan musí někam dojít a tam mu prodají papír, který získají elektronicky z vládních registrů.

Kontaktní místa Czech Point jsou typicky pobočky České pošty, úřady místní samosprávy a další. Mapa kontaktních míst je zde.

Požadovaný dokument nese označení „Výpis z bodového hodnocení řidiče“ a je vystaven na počkání.

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notáři) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací.

Výpis obsahuje jen počet bodů udělených řidiči na základě pravomocných rozhodnutí.

 

Jak stav bodového konta nezjišťovat

Všechny ostatní způsoby zjišťování stavu bodového konta jsou neoficiální a tak získané informace nemusejí být pravdivé.

Například policie při běžné silniční kontrole má sice online k dispozici stav bodového konta řidiče a nic jim nebrání ho řidiči říci, ale na jejich údaje se nelze spolehnout. Nenesou žádnou odpovědnost za to, co řidiči sdělí.

 

Kdy a proč zjišťovat stav bodového konta

Doporučujeme všem řidičům, aby čas od času zkontrolovali stav svého bodového konta.

Zejména se to týká řidičů, kteří:

1. Se pravidelně nenachází v místě svého trvalého bydliště, do kterého jim pošta doručuje, a nemají datovou schránku. V praxi nastává často situace, že úřad doručuje na tuto adresu a písemnosti jsou doručovány fikcí, takže může nabýt právní moci rozhodnutí, které řidič vůbec ani neviděl.

2. Mají ve styku s úřady v přestupkových věcech zmocněnce. Zejména se to týká řidičů zastupovaných právníky a specialisty na řešení přestupků. Solidní partneři na tomto poli informují svoje klienty o jednotlivých úkonech v řízení, ale ti méně solidní vsázejí naopak na nekomunikativnost a na to, že jejich klient bude mít věc za vyřešenou, protože „ji předal specialistům“. Takový klient se často vůbec nedozví, že jeho zmocněnec prohrál přestupkový spor s následkem připsání bodů.

Dále dochází občas k omylům, kdy jsou body připsány někomu úplně jinému, než komu byly uděleny, protože zejména menší obce s rozšířenou působností přenesly agendu bodového registru například na městské policie a ti nepracují příliš precizně. Konečně je známo i někoik případů, kdy úředníci omylem vybodovali sourozence nebo kdy si policisté nebo úředníci s někým vyřizovali spor tím, že mu „naplnili“ bodové konto bez pravomocného rozhodnutí, aby ho mohli zbavit řidičského průkazu.

 

Mobilita 2014 z.s.