Žádost k PČR jako zpracovateli údajů

Jednoduchý formulář žádosti, kterou lze požádat PČR o sdělení, zda o vás zpracovává informace v režimu GDPR. Netýká se informací, které policie zpracovává např. v trestních nebo přestupkových řízeních.

Verze: 1

Datum: 3.7.2022

Formát RTF, 17 kB

T128_zadost_PCR_GDPR_anonymni

D-FENS

Trust in god, but keep your powder dry.