Pokyn Ředitelství dopravní služby – určování míst pro měření

Následující dokument je interním dokumentem policie, který upravuje součinnost městských a obecních policií při provádění měření rychlosti, včetně tzv. určování míst pro měření obecními a městskými policiemi.

 

371984362_1_Příloha_k_PPR-14562- (PDF, 280 kB)

 

Dopravně-bezpečnostní hledisko je zásadní. Místa pro měření rychlosti musí přispívat k zvyšování ochrany účastníků silničního provozu. Nelze se spokojit s místy, kde dochází k překračování předepsané rychlosti, ale riziko ohrožení dalícj účastníků silničního provozu je minimální např. konce obcí, úseky bez domovní zástavby, místa, kde současné měření ze strany obecní či městské policie je neopodstatněné.

 

 

 

Mobilita 2014 z.s.